Historikk

Copyright © All Rights Reserved

Jubileumsberetning Lånke Musikkforening   1918 – 2018


Musikk med mange trompeter og klingende spill er ikke av ny dato i Lånke. Allerede i 1893 hadde bygda sitt orkester Leksdalen Musikkforening, en sekstett under ledelse av bataljonstrompeter Mobjørg. Sekstetten var i virksomhet fram til 1916, da den ble oppløst.

Savnet av et musikkorps var stort, og handelsbestyrer Wangberg og Edvard Reppe tok opp tanken om å starte ei ny forening. Den 18. mai 1918 ble det holdt et møte hvor man ble enige om å forsøke å sette i gang. Det er grunn til å tro at 17. mai uten musikk har gitt foreninga et ekstra puff i starten.


Den 1. november 1918 ble Lånke Musikkforening formelt stiftet på et møte i Lånke Handelsforenings hus. Foreninga starta som sekstett med Edvard  Reppe som dirigent og lagets første formann. De 5 øvrige skulle utgjøre styret.

På stiftelsesmøtet var disse tilstede: Handelsbestyrer Wangberg, Edvard Reppe, Johan A. Eidum, Sigurd Melansø, Jørgen Nesvold og Alfred Åsheim. Av disse ble Jørgen Nesvold ikke med som aktiv og Petter Stuberg kom inn i hans sted helt fra starten. Sigurd Melansø ble heller ikke med på særlig mange øvelser og i hans sted kom Ole Johan Rønning med i korpset.

De begynte da med 6 mann hvor Edvard Reppe var instruktør og formann. Disse var med: Edvard Reppe 1. tenor, Alfred Aasheim Ess-kornett, Johan Eidum B-kornett, Petter Stuberg althorn, Arne Hell 2.tenor og Ole Johan Rønningen bass. Alle var nybegynnere unntatt E. Reppe som hadde gått den militære musikkskole. Det var «til å begynne med et meget stort strev for instruktøren å lære medlemmene noter og å spille etter disse».


Instrumentene var til dels gamle og dårlige. De var etter den gamle foreninga som ble nedlagt i 1916 og var antakelig kjøpt i Sverige. Noter og notebøker var også etter den gamle musikkforeninga.

De starta med øving på skalaer og seinere noen lettere musikkstykker. De første stykkene som ble innøvd var Napolionsmarsjen, Krigerens drøm og Intrægevitæ.


Første gang Musikkforeninga spilte offentlig var på en skifest til Stjørdal Skilag i Skihytta ved Kinset i 1919. Da var foreninga «enda ikke særlig flink» så kort tid etter starten og medlemmene var svært nervøse. Men musikken gikk da ganske godt etter omstendighetene og medlemmene fikk ros av de som var på festen.  Korpset debuterte i Lånke den 17. mai 1919.

I 1920 sluttet Johan Eidum og i hans sted kom en svenske som het Gustav Herbert Norlin. Han var en meget aktiv og interessert musiker og komponerte seinere et stykke som heter På Vargøen.

1. mai 1920 startet korpset først opp på Stjørdalshalsen, deretter var det deltagelse ved arrangementene i Hommelvik, så tilbake til Stjørdal for masjering i tog og musikk ellers. Deretter spilte de på festen i Folkets Hus i Lånke helt til den lyse morgen

I 1921 var det ingen musikkforening i Stjørdal og da ble musikkforeninga ofte benyttet til å spille der. Derfor spilte foreninga i Stjørdal 1. mai om morgenen, i Hommelvik om ettermiddagen og på folkefest i Lånke om kvelden. Det var en stri tørn for medlemmene! Samme år spilte foreninga for Lånke Ungdomslag 17. mai. Siden ble det spilt både på folkefester, møter og på forskjellige tilstelninger. Dette året begynte Johan Petter Stuberg.


Høsten 1924 kom tanken om å utvide musikkforeninga til 11 mann. Ettersom foreninga ikke hadde kapital til innkjøp av flere instrumenter, ble det tatt opp et lån i Stjørdal Sparebank på 500 kroner. Medlemmene sto solidarisk som kausjonister for dette. Lånet ble innfridd 30. september 1934. Edvard Reppe og Johan Petter Stuberg dro da til Trondheim og kjøpte instrumenter. Det ble kjøpt inn 1 tuba i F, 1 piston i B, småtromme med tilbehør, et par bekken, stortrommeskinn osv., til sammen 454 kroner.

Foreninga ble utvidet til 11 mann og følgende var da med: Alfred Aasheim Ess-kornett, Johan Petter Stuberg 1. B-kornett, Petter Stuberg 2. B-kornett, Edv. Reppe 1. tenor, Johan Røddesnes 2. tenor (ny), Halvor Stuberg 1.althorn, Olaf Bjørgum 2. althorn, Arne Hell Ess-tuba, Ole Johan Rønning helikon, Bjarne Aasheim småtromme og Oskar Bjørgum stortromme.

I jula 1924, natta til 29.desember, brant Trudvang. Stortromma og en del notestativ brant opp. Da ble det bestemt at instrumentene skulle «assureres».


Korpset medvirket med klingende spill på bygdas festdager og ved festlige anledninger ellers, også utenforbygds. De som var med kan berette om mange hyggelige opplevelser og om lange anstrengende marsjer under full musikk, samt daglange engasjement. Ellers berettes om turneer bla til Sverige, et større stevne i Rissa og medvirkning ved konsert i Domkirka i Trondheim.

I 1928 skulle det være et større musikkstevne i Trondheim, på Kongsgården. Det ble intens øving fram mot dette. Det deltok 8 korps utenom Divisjonsmusikken som åpnet stevnet. Foreninga hadde «Stjernebanderet» som særnummer på stevnet.

Øvelsene ble holdt på Trudvang hvor korpset også siden for det meste holdt øvelsene sine. Men i de 5 årene under krigen da ”Herrefolket” okkuperte Trudvang, ble øvelsene flyttet til spisesalen på Teglverket på Reppa.

Foreningas møtebøker i tidsrommet fra 1918 og fram til 1945 er dessverre gått tapt. Det fins ikke skrevne beretninger fra virksomheten i disse årene unntatt i 40-års jubileumsberetninga som vi fikk av Synnøve Fossmo i 2014, enke etter Johan Fossmo, mangeårig hornist i LMF.

Det har vært arbeidet under vekslende forhold både i medgang og motgang, men korpset har i så å si hele tida vært i full virksomhet.

Mange Lånkbygger har vært med i korpset i kortere eller lengre tidsrom. Det går ikke å nevne alle, men det er grunn til å framheve brødrene Stuberg og det arbeidet de har gjort for å skape den best mulige musikalske kvaliteten i korpset. Stubergkarene, med Johan Petter i spissen kunne stille med sin egen private sekstett.


Under krigen var korpset hele tiden i virksomhet, men det var ytterst sjelden at de lot seg høre offentlig. Øvelsene på ”Verket” ble en koselig ukentlig sammenkomst og en avveksling fra den grå hverdag som krigen førte med seg. Samtidig lå det alvor bak. Det gjaldt å være i form til den dagen tyskerne ble jaget ut av landet. Så da freden kom i 1945, var korpset vel forberedt og det trengtes.

6. mai 1945 var det musikkøvelse hos Gustav Stuberg. Det ble bestemt at så snart krigen var slutt og de hørte kirkeklokkene ringe, skulle alle mann møte innen to timer og gå i gang med å spille rundt i bygda. Den 8. mai møtte alle hos Gustav Stuberg og de marsjerte derfra til Hell stasjon for å spille for toget som kom fra Falstad med fanger. Det var en så gripende høytidelighet at det ikke ble glemt av noen som var med på det. De fleste fangetogene fra Grini og Falstad ble mottatt med feiende musikk i de neste dagene. Musikkforeninga spilte i over ei uke rundt omkring i bygda fra klokka seks om morgenen til langt på kveld.


Den 12. august samme år arrangerte foreninga et musikkstevne på idrettsplassen på Trudvang. Alle lag i dalføret var innbudt og følgende deltok:  Halsen Musikkforening, Skatval Hornmusikklag, Sona Musikklag, Musikklaget Klang, Frosta Musikkforening og Lånke Musikkforening. Stevnet var vellykket og var opptakten til et seinere samarbeid over kommunegrensene som ble opprettet ved stiftelsen av Sør-Innherad Musikklag. Ellers deltok korpset ved et bondestevne i Selbu og idrettsfest på Trudvang. I 1946 medvirket korpset på et bondestevne i Trondheim og ved musikkstevnet på Frosta hvor Sør-Innherad Musikklag ble stiftet. Uniformsbukser, mørkeblå med gule striper, ble anskaffet i 1947.

I jubileumsåret 1948 hadde Musikkforeninga 14 medlemmer. Da deltok korpset ved et større ungdomsstevne i Selbu, ved landsskytterstevnet i Trondheim og musikkstevnet i Meråker. 30 års- jubileet ble behørig feiret med en fest hvor bl.a. tidligere medlemmer dannet et eget korps, «Oldboyslaget sekstett» som underholdt. Dessuten ble Edvard Reppe hedret av Lånke kommune for sin store innsats gjennom mange år.

Korpsets drivkraft gjennom alle disse årene og fram til 1949 var Edvard Reppe. Han hold korpset sammen og instruerte på sin myndige måte med en skarp sans for kvalitet. Han nedla et enormt arbeid med å skaffe foreninga noter og han etterlot seg et utall av arrangementer som han skrev spesielt for korpset. Nesten alt som ble spilt de første 20 – 30 årene var noter fra Reppes hånd, ca. 300 musikknummer. Pianonoter ble innkjøpt og Edvard harmoniserte, skrev ut partitur og hver enkelt stemme for korpset. Han skrev også mange komposisjoner og hans friske marsjer ble ofte spilt av korpset. Edvard Reppe mottok i disse 30 årene et samla honorar på 630 kr.

I 1949 ønsket Edvard Reppe å trekke seg tilbake som instruktør etter 30 års virke, og Jon Leren tok da over dirigentstokken. Han var en evnerik kar som ble en verdig arvtaker etter Edvard Reppe.


I 1950 arrangerte korpset Sør-Innherad Musikklags stevne på Trudvang og deltok også med egen konsert på fylkesutstillingen på Steinkjer.

Årene fra 1951 til 1958 bød ikke på noen spesielle oppgaver utover det tradisjonelle. Men i  1954 fikk korpset nye uniformer. Disse uniformene var de første hele uniformene som korpset hadde skaffet. Tidligere hadde uniformene bestått av luer eller luer og bukser av ens slag. De hvite buksene fra 30- årene blir av de eldste husket med en viss munterhet. Buksene hadde en tendens til å anta form av syltrange knebukser etter vask.


I 1955 ble det satt i gang kurs for å utvide besetninga. Dette førte til at korpset fikk 12 nye medlemmer og besetninga var da på hele 28 medlemmer.


I jubileumsåret 1958 arrangerte korpset Sør-Innherad Musikklags stevne på Trudvang, et meget vellykket arrangement. De deltok også med spilling ved landsskytterstevnet på Jonsvatnet. Jubileumsfesten ble feiret på Folkets Hus den 8 november.

Den gamle veteranen Edvart Reppe gikk bort den 29. mars 1960, og Musikkforeninga medvirket med musikk i begravelsa. Fra 1961 vil den hyggelige båtturen til Hitra bli husket lenge. Sør-Innherad Musikklags stevne på Trudvang i 1964 var meget vellykket.

Nye uniformer ble anskaffet i 1965. Medlemstallet har alltid variert og særlig i årene 1965 til 1968 var situasjonen svært vanskelig. Men det ble bedre fordi musikkforeningen var en naturlig arvtager for de som slutta i Skolemusikken.


I 1969 var korpset arrangør av Sør-Innherad Musikklags stevne som ble holdt på Trudvang. Det var fellesøvelse på lørdag og om kvelden musikkfest. Søndag ble konserten avviklet under en historisk tropehete. Hell var den dagen det varmeste sted i Europa.

Fra 1969 til 1975 gikk det opp og ned med korpset grunnet liten tilgang på nye medlemmer. I 1975 ble et sorgens år for all musikkvirksomhet i bygda vår. Jon Leren som var vår, Skolemusikkens og Mannskorets dirigent, gikk plutselig bort i en alder av 49 år. Han var en meget musikalsk mann som skrev mye noter og komponerte marsjer. «Kometen» er den mest kjente og spilte.  11. september ble han gravlagt på Lånke kirkegård og korpset deltok sammen med Mannskoret og Skolemusikken under høytideligheten.

Ola Søberg tok da over taktstokken og det ble igjen liv og rørelse i korpset. Korpset ble snart både større og bedre og deltok i mange arrangementer og to vellykkede turer til Sverige. Fra 1975 har øvelsen vært holdt på Lånke skole.


I 1978 ble Lånke Musikkforening innmeldt i Nord-Trøndelag krets av Norges Musikkorps Forbund. Under det første stevnet som Lånke Musikkforening deltok i som medlem av Nord-Trøndelag krets av Norges Musikkorps Forbund i Levanger, fikk følgende medlemmer fortjenestemedalje: Johan Petter Stuberg, Bjarne Stuberg, Peder Stuberg, Johan Fossmo og Kristian Nergård. På dette stevnet brukte korpset sine nye uniformer. Jakker og luer i mørkebrunt, mens buksene er de samme som ble anskaffet tidligere. Da ble det også dannet en oktett som dro rundt og spilte for de tre gjenlevende som var med og spilte i Musikkforeninga ved oppstarten i 1918 - 60 år tidligere.

I 1979 hadde korpset igjen fått bemanningsproblemer, og pga dette deltok de kun på de faste arrangementene. Ola Søberg takket for seg etter flere år som dirigent, og Gunnar Lothe overtok.


I 1980 tok Oddvar Nergård over taktstokken, men korpset hadde fortsatt problemer med å få tak i medlemmer. Den 22. oktober møtte korpset i Ola Søberg sin begravelse ved Værnes kirke.

Den 22. til 23. mai 1982 deltok korpset på et stevne i Rørvik som var meget vellykket. Den 5. til 6. juni var det stevne i Stjørdal som Innherad Hornmusikkrets arrangerte hvor korpset også deltok.


I 1984 begynte medlemstallet og ta seg opp igjen, og også jentene kom tilbake. Da deltok korpset på et stevne på Steinkjer. I oktober samme år avholdt korpset et seminar i Gallø i Sverige. Dette var veldig lærerikt og korpset avsluttet seminaret med en konsert på søndag. Sommeren 1985 deltok korpset på Janitsjarfestivalen på Hamar, men ikke i noen konkurranse. Det ble en del spilling rundt omkring i byen. Dette var en meget vellykket tur og medlemmene kom hjem med mange inntrykk.


I 1986 ble det bestemt at korpset skulle være et fanfareorkester. Dette pga mangelfull besetning, og at det var vanskelig å skaffe noter. Det ble en suksess og optimismen var tilbake i korpset.


I 1987 ble det inngått et  samarbeid mellom «Gruppa heinnes Mary» og Lånke Musikkforening om en operettekveld på Trudvang. Det ble en så stor suksess at det ble en ekstraforestilling.  Dette var en ny måte for korpset å arbeide på som var lærerik.

Jubileumsåret 1988 var et godt år. Den 11. mars ble det holdt jubileumskonsert hvor Lånke Skolemusikk og Ila Brass var innbudt. Det var en meget god konsert som ble godt mottatt. Ellers holdt korpset en kirkekonsert i Lånke kirke den 24 april. Dette i samarbeid med Melos fra Hommelvik. Korpset var nå inne i en god periode, og hadde et stabilt antall medlemmer på ca 30.

Korpset gjorde stor suksess med ”populærkonserten” som ble arrangert den 3. august 1989. Noble-Noice var de innbudte gjestene. I juni dro korpset til Steinkjer for å gjøre opptak av noen melodier fra denne ”populærkonserten”. Resultatet ble vel ikke som ventet, men vi har senere hørt Lånke Musikkforening på Nordtrønderradioen.


28. august 1990 overlot Oddvar Nergård taktstokken til Lasse Vik. Oddvar takket for seg etter 10 år som dirigent og tilsammen 20 års medlemskap i Lånke Musikkforening. I den forbindelse ble det arrangert kirkekonsert i mars og avskjedskonsert i juni hvor Oddvar sto for en del av solistinnslagene. Oddvar Nergård gjorde en meget god innsats for Musikkforeninga både som dirigent og som aktiv musiker.

Utover i 1991 ble det etter hvert litt tynt i rekkene, men korpset arrangerte allikevel en konsert i april der Lasse Vik ble presentert.


I februar i 1992 inngikk Lånke Musikkforening et samarbeid med Skatval Hornmusikklag som også strevde med dårlig bemanning. Dirigentene Lasse Vik og Ole Hammer dirigerte til Geir Lauvås tok over. I 1992 deltok Lånke Musikkforening og Skatval Hornmusikklag sammen på en del arrangement, korpsene arrangerte bla kretskonkuranse på Skatval Videregående skole den 28. November.

Lånke Musikkforening deltok ikke på de tradisjonelle oppmarsjene 1. og 17. Mai og ”fest i natt” i 1992 pga. lite bemanning.

75 års-jubileet ble feiret på Trudvang 13 mars 1993. Her var det konsert med Lånke Musikkforening, Skatval Hornmusikklag og Lånke Korall. Solister var Oddvar Nergård og Geir Lauvås.  Etter konserten var det servering av snitter og kaffe med påfølgende fest og dans.


I juli i 1993 gikk Johan Petter Stuberg av med døden, han var en av de mest trofaste medlemmer iLånke Musikkforening. Han begynte i 1921 og var aktiv i foreningen frem til 1986. Han spilte i oktetten fram til 1991.


På høsten i 1994 var vi kun 4 spillende medlemmer, Kristian Aa, Jan Noralf Uthus, Morten Solli og Olav Røddesnes. Vi spilte da sammen med Skatval og der var vi med og ble kretsmestere i 3 divisjon for amatørkorps. Senere samme år ble det satt i gang en aksjon i Lånke for å skaffe flere medlemmer. Den 18. desember var korpset spilleklar igjen, og vi startet da for første gang opp med rundturen i bygda og spilte julen inn. Per Olav Berg og Arve Leren gjorde en god jobb som musikalske ledere i denne perioden.

Ole Ivar Teigen dirigerte korpset i 1995, medlemstallet var stabilt på ca 20 stykker. Rallarhatter og busserull kom inn som uniform og vi ble janitsjarkorps igjen.


I 1996 overtok Guro Haugan taktstokken og svingte den taktfast til og med våren 2000. I denne perioden var korpset aktivt med 15 – 20 medlemmer, vi spilte på tradisjonelle oppdrag. Friluftskonsertene på Tønsåsen ble igangsatt, dette ble et meget bra arrangement som ble gjennomført i flere år. Kanonsmell, kuler og krutt ble fyrt av med aktører fra Cristiansten Artillerie Compagnie og Nordenfjelske Grenaderere Compagnie. Musikkforeninga og Skolemusikken spilte, samt prologen om Tønsåsen ble fremført av Gunnar Leirtrø. Tønsåsoktetten dukket også opp på et av arrangementene og underholdt etter hånskrevne noter fra gamle dager. Etter konsertene var det salg av kaffe og grillmat.

80 års-jubileet ble holdt med konsert på Trudvang i 1998 med gjester fra Meråker Hornmusikklag, Hegra Hornmusikklag, Musikklaget Klang og Blåhåmmårn toraderlag.  Kollegiet gjennomførte utdeling av stjernedryss til de som hadde gjort seg fortjent til det. Jubileet ble avsluttet med en trivelig fest.


Gapskratten på Elvatun ble satt i gang i 1997 og varte i 6 år, dette ga foreninga god inntekt og publikum en god latter, en takk til Gapskrattgeneral Magnar Myren.

I januar 1998 startet foreninga et samarbeid med Hegra Hornmusikklag. Lånke Musikkforening stilte med 10 – 12 medlemmer i samarbeidsperioden. Vi deltok på NM i Olavshallen og prosjektet Elton John ble fremført på Rica hotell sammen med Lånke Skolemusikk og Lånke Korall. I 1999 ble vi nr. 12 i NM og vi ble trøndersk mestre under fortsatt ledelse av Guro Haugan.

Even Lothe overtok som dirigent fra høsten 2000. Trøndersk mesterskap også dette året, samt julekonsert i Hegra kirke og lysmesse i Elveran kapell. Alle arrangementene ble gjennomført med flott musikalsk innsats.

Geir Ulseth tok tak i taktstokken høsten 2001. Vi vant showkonserten under NM i Olavshallen, noe vi også senere gjorde flere år på rad. En artig opplevelse. Geir Ulseth ledet oss også i 2002 under et samarbeidsprosjektet Mambo Jambo med Jan Magne Førde fra Brass Brothers i Værnes kirke. Det står skrevet i bøkene at dette ble en ”all time high” for Musikkforeninga.


2003 var nok et jubileumsår.  85 års-jubileet ble feira på EC Dahls bryggeri i Trondheim med ølkurs, middag og tilhørende smaksprøver av drikke. Ordenskollegiet dukket opp med stjerner til de som hadde gjort seg fortjent til det, dette ble et vellykket arrangement. Adventskonsert i Lånke kirke og julekonsert i Hegra kirke ble også en suksess dette året.

Geir Ulseth ga fra seg taktstokken til Even Lothe som igjen tok over på høsten i 2004. Vi vant da NM show i Olavshallen i kategorien ”fritt valg ”. Avdentskonserter og div obligatoriske spillejobber ble gjennomført. Websiden til LMF ble laget denne høsten av Trude Myran Kjøsnes, og ny tuba ble kjøpt.


I 2005 ble et ekstraordinært årsmøte avhold i september. Der ble styrene i Lånke og Hegra enige om å avslutte samarbeidet etter et ønske fra Hegra.

Lånke Musikkforening gjør igjen en god jobb med å få tak i flere musikere, vi blir over 15 musikere og står da på egne bein igjen. Musikkforeninga måtte tenke nytt. Det ble bestemt at vi skulle sette opp en årsplan der sesongen ble delt opp i perioder. Hver periode skulle avsluttes med et arrangement. Dette gjorde det mulig for medlemmene å prioritere deltakelse i de periodene det måtte passe. Dette viste seg å bli et meget bra opplegg både for dirigenter og musikere.

Even var litt fram og tilbake som dirigent fra 2007 til mai 2012. Hilde Sand, Oddvar Nergård, Even og Kaj Endresen ledet oss i tidsbestemte prosjekter. Vi var ca 15 aktive medlemmer da vi startet sesongen i 2008. På arrangementet til Lånke Kultur i februar stablet vi sammen 27 musikere. Foreninga kjøpte nytt slagverk og ny fane da den gamle fanen begynte å bli sliten etter mange turer i vær og vind. 90 årsjubileet ble feiret med konsert på Elvatun.


I 2009 hadde vi musikalsk samarbeid med Blanke Messingen fra Selbu og et øl og ompa- arrangement i Selbu. I 2010 hadde vi samarbeid med Flatåsen med spilling i Trondheim i juni. Lars Lothe tok over som dirigent i 2010, vekslet med Even en periode og var tilbake igjen i 2011.


I desember 2010, med Leif B. Børseth som initiativtaker, arrangerte vi konsert med Hans Rotmo og Vårres Jul. Det ble en kjempesuksess i Lånkehallen. Dette gjentok vi også neste år. Vi fortsatte med reine økonomiske arrangementer i Lånkehallen. Det ble Gråtass, Pubkveld med Klypa, Pubkveld med Best of Lånkerevyen. I jubilumsåret 2018 hadde vi Bare Bjarne i Kimen. Vi ble en sammensveiset dugnadsgjeng med alle disse arrangementene. Takk til primus motor Olav Røddesnes!


Fra 2010 hadde vi en rekke faste arrangement som Lånke Kultur i Lånkehallen i februar, tradisjonell spilling 17. mai fra kl. 0700 rundt om i bøgda og i togene i Elvran og Lånke. Spilling på Bosenteret,  kaffekonsert på Lånke skole eller Menighetshuset, spilling på VM-runde for rallycross på Frigården i juni (fra 2015) med avslutningsfest på Skihytta, deltakelse på konserter hos andre korps, Oktoberfest på Byneset, rundtur i bygda i adventstida og adventskonsert i desember. Adventskonsertene har i mange år vært et av de store høydepunktene for Musikkforeninga med solister og band.


I 2011 ble det vedtatt at vi skal arrangere korpstur hvert tredje år. Vi har vært på Military Tatto i  Edinburg i Skottland, Riga i Latvia og til høsten drar vi til Gdansk i Polen.


Høsten 2012 tok Kristian Melby Nilssen over som dirigent og fortsatte til våren 2017. Han skapte en ny giv i korpset og flere medlemmer ble med.  Den musikalske kvaliteten ble heva smått om senn og vi gikk over fra å være et prosjektkorps med pause mellom konsertene/oppdragene til å ha øving hver uke i skoleåret.


Høsten 2017 tok Sondre Mikalsen over som dirigent og han fører oss videre inn i musikkverden med vekt på klang, intonasjon, rytme og samspill.


I jubileumsåret er vi 37 medlemmer. Vi feirer året med jubileumskonsert i Kimen med derpå følgende fest på Trudvang, VM i Rally på Frigården i juni, konsert på Tønsåsen i september, korpstur til Gdansk og korpstreff på Elvatun i oktober.


LMF vil takke lag og foreninger og privatpersoner som har vært med på å støtte oss økonomisk og med dugnader. Dette gjør det mulig å drive foreninga videre.


Vi håper Lånke Musikkforening har gledet bygda og vi har som mål og fortsette med det!Styret i 100 års jubileumsåret 2018

Leder: Cathrine Ydstines

Kasserer: Kristian Rimul Børseth

Sekretær: Espen Berg

Styremedlem: Katrine Marie Berg

Styremedlem: Kristin Fjellseth


Ledere i perioden 1945 – 2018

Gunnar Dullum 1945

Gustav Sirås 1945 – 1948

Johan G Stuberg 1949 – 1950

Ole Nygård 1951 – 1953

Karlo Tronstad 1954 – 1955

Kristian Nergård 1956 – 1958

Karl Lian 1959 – 1960

Kristian Nergård 1961 – 1963

Lars Leren 1964

Magne Alstad 1965

Bjarne Rømuld 1966 – 1968

Lars Leren 1969

Bjarne Rømuld 1970 – 1971

Johan Fossmo 1972 – 1973

Kristian Nergård 1974

Magne Alstad 1975 – 1976

Leif Jensen 1977

Kristian Nergård 1978

Terje Espeland 1979

Karl Karlsen 1980

Stig Olav Dybvad 1981 – 1982

Harald Morten Bremseth 1983

Olav Røddesnes 1984

Karl Karlsen 1985

Jan Noralf Uthus 1986

Per Inge Hoås 1987

Hans Olav Havdal 1988

Grete Korsveien 1989

Morten Solli 1990 – 1991

Kjersti Engan 1992

Olav Røddesnes 1993

Morten Solli 1994

Arve Leren 1995

Bente Welland 1996

Grete Leren 1997

Heidi Undseth 1998

Hilde Jørstad 1999

Per Kristian Mæhlen 2000

Per Olav Berg 2001 – 2003

Cathrine Amdal 2004

Hilde Jørstad 2005

Ingvild Gjeving 2006

Ole Jørgen Austli 2007

Olav Røddesnes 2008

Cathrine Amdal 2009

Marianne Guldberg 2010 – 2012

Ole Jørgen Austli 2013 – 2014

Cathrine Amdal 2015

Cathrine Ydstines 2016 -